Nom: Immaculada

Origen i significat

El nom Immaculada prové del llatí "immaculata", que significa "sense màcula" o "immaculada". Aquest nom té una profunda connotació religiosa, ja que està associat amb la Immaculada Concepció, una doctrina de l'Església Catòlica que sosté que la Mare de Déu, la Verge Maria, va ser concebuda sense pecat original. És un nom que sovint simbolitza la puresa i la santedat.

A Catalunya i en altres llocs de parla hispana, el nom Immaculada se celebra sovint el 8 de desembre, coincidint amb la festivitat de la Immaculada Concepció. La tria d'aquest nom per a una nena pot reflectir una especial devoció o vincle amb aquest aspecte de la fe cristiana, i és comú que sigui acompanyat d'altres noms marials en la composició dels noms compostos.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 10

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 463 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.935 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,25 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Immaculada a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Immaculada apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb INoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms llargs

Altres noms similars

Inmaculada (f)Imma (f)Iluminada (f)Ada (f)Amada (f)Imelda (f)