Nom: Maria De Las Nieves / María De Las Nieves

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Maria De Las Nieves / María De Las Nieves a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1101 de 59.142 noms
  • Freqüència: 542 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,07 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Marian (f)Nieves (f)Marilena (f)Maria / María (f)Marie (f)Marianela (f)Mariana (f)Mariela (f)Mari (f)Mariama (f)

Maria De Las Nieves / María De Las Nieves apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb MNoms originals de nenaNoms llargs de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms llargs