Nom: Luciana

Origen i significat

Luciana és la forma femenina del nom Lucianus, que deriva del llatí i significa "pertanyent a Lucius" o "nascuda a la llum". Lucius, al seu torn, prové de la paraula llatina "lux", que significa "llum". Així, el nom Luciana pot ser interpretat com aquella que porta la llum o que neix amb lluminositat, suggerint lluminositat i brillantor.

En la cultura romana, el nom Luciana estava relacionat amb la noblesa i la classe alta, ja que Lucius era un nom comú entre els patricis. Amb el temps, Luciana s'ha expandit més enllà de les fronteres itàliques, i ha esdevingut un nom femení popular en moltes cultures de parla llatina, mantenint l'essència del seu significat vinculat a la llum i la claredat.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 7

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 935 de 59.142 noms
  • Freqüència: 684 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,09 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 726 de 1.448 noms
  • Freqüència: 9 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,16 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Luciana a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Lluciana (f)Liana (f)Lucía (f)Luana (f)Iana (f)Lucinda (f)