Nom: Luciana

Origen i significat

Luciana és la forma femenina del nom Lucianus, que deriva del llatí i significa "pertanyent a Lucius" o "nascuda a la llum". Lucius, al seu torn, prové de la paraula llatina "lux", que significa "llum". Així, el nom Luciana pot ser interpretat com aquella que porta la llum o que neix amb lluminositat, suggerint lluminositat i brillantor.

En la cultura romana, el nom Luciana estava relacionat amb la noblesa i la classe alta, ja que Lucius era un nom comú entre els patricis. Amb el temps, Luciana s'ha expandit més enllà de les fronteres itàliques, i ha esdevingut un nom femení popular en moltes cultures de parla llatina, mantenint l'essència del seu significat vinculat a la llum i la claredat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Luciana a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 935 de 59.142 noms
  • Freqüència: 684 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,09 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 504 de 1.448 noms
  • Freqüència: 15 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,28 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Lluciana (f)Liana (f)Lucía (f)Luana (f)Iana (f)Lucinda (f)Eliana (f)Juliana (f)Yuliana (f)Iuliana (f)

Luciana apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb LNoms originals de nenaNoms llargs de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms llargs