Nom: Juliana

Origen i significat

Juliana és un nom femení amb un origen que es pot rastrejar fins al llatí "Iulianus", que significa "pertanyent a Juli" o "descendent de Juli". Aquest nom està relacionat amb la nissaga de la gens Julia, una de les més antigues i prestigioses famílies de l'antiga Roma, de la qual també procedeix el nom Juli (Julius en llatí) i la seva forma femenina Julia.

La versió Juliana s'ha utilitzat en diverses cultures europees al llarg dels segles, i ha estat portat per reines, santes i altres figures històriques. El nom també s'associa amb la noció de joventut, ja que "Iuvenis" en llatí significa "jove". Aquesta connotació pot afegir una dimensió de frescor i vitalitat al nom.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Juliana a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 444 de 59.142 noms
  • Freqüència: 2.178 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,28 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Júlia / Julia (f)Liana (f)Yuliana (f)Iuliana (f)Juana (f)Giuliana (f)Iana (f)Eliana (f)Luciana (f)Julita (f)

Juliana apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb JNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms llargs