Nom: Lucía

Origen i significat

El nom Lucia prové del llatí "lux", que significa llum. Aquest nom femení es pot relacionar amb la idea de lluminositat i brillantor, i per això, sovint s'associa amb la bellesa, la claredat i la puresa. Lucia és la forma femenina del nom masculí Lucius, i en el context religiós, Santa Lucia és venerada com la patrona dels cecs i dels problemes visuals, ja que la llegenda diu que va perdre la vista per la seva fe.

A més, el nom Lucia pot ser popular en diversos països amb tradició cristiana a causa de la seva associació amb la figura de Santa Lucia. En la cultura, Lucia també és un nom amb presència en literatura i música, sovint emprat per la seva sonoritat agradable i el seu significat positiu.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Lucía a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 82 de 59.142 noms
  • Freqüència: 18.857 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 2,42 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 14 de 1.448 noms
  • Freqüència: 324 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 5,98 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Llúcia (f)Lucila (f)Luciana (f)Lucinda (f)Lucrecia (f)Luisa (f)Luzia (f)Luiza (f)Lluciana (f)Alícia / Alicia (f)

Lucía apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb LNoms de nena