Nom: Julita

Origen i significat

Julita és una variant femenina del nom Julià, el qual té arrels en la nomenclatura llatina. El nom Julià prové de la gens Julia, una de les famílies més antigues de Roma, i significa "pertanyent a Juli", essent Juli una referència a Júpiter, el déu suprem de la mitologia romana. Per tant, Julita podria interpretar-se com una forma afectuosa o diminutiva de Julià, amb un toc més tendre o íntim.

Aquest nom també pot estar associat amb Santa Julita, la mare de Sant Quirze, que van ser martiritzats durant les persecucions romanes contra els cristians. La història de Santa Julita i el seu fill pot donar al nom un sentit de fortalesa i fe.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 6

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1901 de 59.142 noms
  • Freqüència: 250 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Julita a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Julieta (f)Júlia / Julia (f)Julietta (f)Juliet (f)Juliana (f)Julie (f)