Nom: Jorgina

Origen i significat

El nom Jorgina és la forma femenina de Jordi, que és la versió catalana de George en anglès. El nom Jordi, i per tant Jorgina, prové del grec Georgios, que significa "el que treballa la terra" o "agricultor". Aquest nom ha estat molt popular en moltes cultures diferents al llarg dels segles, i sovint és associat amb el famós Sant Jordi, patró de Catalunya, entre altres llocs.

La versió femenina, Jorgina, és menys comuna que la seva contrapartida masculina, però comparteix la mateixa etimologia i els seus usuaris poden identificar-se amb els mateixos valors de treball i connexió amb la terra. El nom també pot evocar la imatge de Sant Jordi i la seva llegenda, en la qual mata un drac per salvar una princesa, simbolitzant la valentia i el triomf del bé sobre el mal.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 7

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1957 de 59.142 noms
  • Freqüència: 240 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Jorgina a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Jorgina apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb JNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs

Altres noms similars

Jordina (f)Georgina (f)Gina (f)Regina (f)Corina (f)Dorina (f)Oriana (f)Georgiana (f)Òria / Oria (f)Florina (f)