Nom: Jordina

Origen i significat

Jordina és la versió femenina del nom Jordi, que prové del grec Georgios, format per les paraules "ge" (terra) i "ergon" (treball), significat literalment "treballador de la terra" o "agricultor". Aquest nom ha estat molt popular a la cultura cristiana degut a Sant Jordi, patró de Catalunya, Anglaterra i altres llocs, famós per la llegenda en què mata un drac.

El nom Jordina conserva l'essència del seu equivalent masculí, tot aportant una sonoritat femenina i delicada. Malgrat que no és tan comú com Jordi, comparteix el mateix origen i, per tant, també podria estar relacionat amb el treball de la terra i la protecció, elements centrals en la història de Sant Jordi.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Jordina a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 629 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.204 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,15 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 636 de 1.448 noms
  • Freqüència: 11 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,2 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Jorgina (f)Dorina (f)Jordana (f)Dina (f)Corina (f)Rodaina (f)Doina (f)Joudia (f)Oriana (f)Òria / Oria (f)

Jordina apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb JNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms llargs