Nom: Janira

Origen i significat

El nom Janira és menys comú i té un origen que no és tan clarament definit com altres noms. Una de les possibles fonts suggereix que podria ser una variant de Genoveva, un nom d'origen germànic que significa "dona del poble" o "espírit de la dona". Això, no obstant això, és una associació més especulativa que certa.

Una altra interpretació suggereix que Janira podria derivar-se o estar relacionat amb el nom Janine, que és una forma francesa de Joana, la qual té arrels hebraiques i significa "Déu és clement". Sense una etimologia clara i definitiva, el significat de Janira pot variar segons diferents cultures i interpretacions individuals.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Janira a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1357 de 59.142 noms
  • Freqüència: 400 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,05 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Anira (f)Dejanira (f)Janina (f)Nira (f)Yanira (f)Aira (f)Jana (f)Naira (f)Jara (f)Inara (f)

Janira apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb JNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nena