Nom: Inara

Origen i significat

Inara és un nom femení que pot tenir diverses procedències, i el seu significat pot variar segons l'origen. En algunes cultures, Inara és un nom d'origen hittita relacionat amb una deessa de la caça, fet que pot conferir al nom una connotació de protecció o natura. Aquesta deessa era invocada per a protegir els caçadors i els animals.

En altres contextos, es creu que Inara podria ser un nom amb arrels en llengües d'Orient Mitjà, suggerint un significat relacionat amb "llum" o "brillantor". Tot i això, la popularitat del nom en cultures específiques i la seva difusió en altres regions poden haver influït en l'adopció de nous significats i associacions al llarg del temps.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 5

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 7493 de 59.142 noms
  • Freqüència: 37 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1051 de 1.448 noms
  • Freqüència: 5 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,09 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Inara a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Ainara (f)Indara (f)Nara (f)Iara (f)Ahinara (f)Ainhara (f)