Nom: Jara

Origen i significat

El nom Jara té les seves arrels en la natura, ja que es refereix a un tipus de planta també coneguda com a càssia o estepa. Aquesta planta, característica per la seva resistència i bellesa, és comuna en zones de matorral i terrenys àrids, i podria simbolitzar la fortalesa i la capacitat d'adaptació a entorns difícils.

A més, Jara pot ser una variant del nom eslau Jaroslava, que significa "primavera gloriosa". També es pot trobar en cultures on els noms derivats de la natura són freqüents, reflectint una connexió amb el món natural i els valors que aquest representa. Aquest nom, per tant, podria portar connotacions de renovació i creixement.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Jara a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1791 de 59.142 noms
  • Freqüència: 272 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 536 de 1.448 noms
  • Freqüència: 14 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,26 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Janira (f)Dara (f)Gara (f)Iara (f)Kara (f)Lara (f)Mara (f)Nara (f)Sara (f)Yara (f)

Jara apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenaNoms de nena que comencen amb JNoms originals de nenaNoms curts de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms curts