Nom: Genoveva

Origen i significat

El nom Genoveva és d'origen germànic, derivant de les paraules "geno" que significa "estirp" o "raça", i "weva" o "wefa", que significa "dona". Així, el nom podria interpretar-se com a "dona de la raça" o "dona del poble". Aquest nom va ser popularitzat per la llegenda de Santa Genoveva, patrona de París, que va jugar un paper important en la història i les tradicions franceses.

En la cultura popular, el nom Genoveva pot ser associat amb valors com la protecció i la guia, qualitats atribuïdes a la santa. Aquest nom també podria ser una variant de Genevieve en anglès o Genovefa en altres llengües europees, i s'ha mantingut amb un aire clàssic i tradicional al llarg dels segles.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 8

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 752 de 59.142 noms
  • Freqüència: 929 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,12 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Genoveva a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Geneva (f)Gene (f)Eva (f)Generosa (f)Gènia (f)Enea (m)