Nom: Genoveva

Origen i significat

El nom Genoveva és d'origen germànic, derivant de les paraules "geno" que significa "estirp" o "raça", i "weva" o "wefa", que significa "dona". Així, el nom podria interpretar-se com a "dona de la raça" o "dona del poble". Aquest nom va ser popularitzat per la llegenda de Santa Genoveva, patrona de París, que va jugar un paper important en la història i les tradicions franceses.

En la cultura popular, el nom Genoveva pot ser associat amb valors com la protecció i la guia, qualitats atribuïdes a la santa. Aquest nom també podria ser una variant de Genevieve en anglès o Genovefa en altres llengües europees, i s'ha mantingut amb un aire clàssic i tradicional al llarg dels segles.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Genoveva a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 752 de 59.142 noms
  • Freqüència: 929 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,12 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Geneva (f)Gene / Gené (f)Eva (f)Generosa (f)Gènia (f)Enea (m)Gener (m)

Genoveva apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb GNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs