Nom: Isabel Maria / Isabel María

Origen i significat

Isabel-Maria és un nom compost que uneix dos noms amb una llarga història i significat. Isabel, d'origen hebreu, prové d'Elisabet, que significa "Déu és la meva abundància" o "Déu és la meva promesa". Aquest nom té una forta presència bíblica i ha estat portat per reines i personatges històrics de rellevància.

Maria, per la seva part, és un dels noms femenins més estesos i prové també de l'hebreu, amb possibles significats com "amarga", "rebel" o "estimada". És un nom amb una profunditat espiritual notable, doncs és el nom de la mare de Jesús en la tradició cristiana. La combinació de Isabel-Maria pot ser vista com una unió de dues fortes tradicions religioses i culturals, amb una riquesa de significats i una ressonància històrica.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 12

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 416 de 59.142 noms
  • Freqüència: 2.480 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,32 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Isabel Maria / Isabel María a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Isabela (f)Isabel (f)Isabella (f)Maria / María (f)Ària / Aria (f)Candelària / Candelaria (f)