Nom: Noura

Origen i significat

El nom Noura és una variant femenina de l'arrel àrab نور (nūr), que significa "llum". Aquest nom és comú en cultures de parla àrab i pot ser escrit de diverses maneres, com Nura o Noora. El concepte de llum en moltes cultures està associat amb la puresa, la saviesa i la guia espiritual, conferint al nom un matís positiu i inspirador.

A més, el nom Noura pot estar relacionat amb la forma masculina Nour o Nur, que també es basa en la mateixa arrel àrab. És un nom que es pot trobar en diverses parts del món, especialment en països amb una forta influència de la cultura àrab o en comunitats musulmanes, ja que el concepte de llum té una presència notable en la literatura i l'art islàmics.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Noura a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 945 de 59.142 noms
  • Freqüència: 666 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,09 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 781 de 1.448 noms
  • Freqüència: 8 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,14 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Nouran (f)Nour (f)Nura (f)Nora (f)Nourhan (f)Nouha (f)Nor (f)Norah (f)Norma (f)Nur (f)

Noura apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb NNoms originals de nenaNoms originalsNoms de nena