Nom: Hortènsia / Hortensia

Origen i significat

El nom Hortensia té un clar origen llatí i prové de la paraula "hortensis", que significa "del jardí". Aquest nom va ser utilitzat en l'antiguitat romana i podria haver estat inicialment un cognomen, és a dir, un tercer nom que es donava per a identificar diferents branques d'una mateixa família. El nom també està estretament relacionat amb la flor del mateix nom, la hortènsia, la qual és apreciada per la seva bellesa i varietat de colors.

Històricament, Hortensia és recordada com el nom d'una oradora romana destacada, filla de Quint Hortensi, qui va defensar els drets de les dones davant del senat romà. Així, el nom pot evocar no només la bellesa natural, sinó també la força, l'eloqüència i la determinació.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 9

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 715 de 59.142 noms
  • Freqüència: 994 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,13 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Hortènsia / Hortensia a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Oròsia (f)Ènia / Enia (f)Teia (f)Sia (f)Houria (f)Honòria (f)