Nom: Sia

Origen i significat

El nom Sia és un nom femení que pot tenir diverses procedències i significats. En l'origen persa, Sia significa "feliç" o "afortunada". També és un nom que es pot trobar en cultures com la hindú, on podria estar relacionat amb la paraula "Sita", que significa "terra" o "llar" i és el nom d'una deessa important en l'hinduisme.

A més, en algunes cultures escandinaves, Sia podria ser una forma abreujada de noms com Sigrid o Siri, que tenen arrels en paraules que signifiquen "victòria" i "bellesa". És important destacar que el significat exacte del nom pot variar considerablement depenent de l'origen cultural i l'ús específic en cada família o comunitat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Sia a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 4691 de 59.142 noms
  • Freqüència: 70 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 781 de 1.448 noms
  • Freqüència: 8 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,14 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Àsia (f)Sila (f)Sira (f)Sita (f)Ia / Ïa (f)Assia (f)Siara (f)Tàsia (f)Siham (f)Sinai (f)

Sia apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenaNoms de 2 o 3 lletres de nenaNoms de nena que comencen amb SNoms originals de nenaNoms curts de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms curts