Nom: Florència / Florencia

Origen i significat

Florencia és un nom femení d'origen llatí, derivat de "florentia", que significa "florint" o "prosperant". Aquest nom evoca imatges de bellesa i creixement, com les que es poden associar amb una flor en la seva plenitud. També és el nom d'una ciutat italiana molt coneguda, Firenze en italià, que durant el Renaixement va ser un centre de l'art, la cultura i la política.

El nom pot ser també una referència a la condició de ser ple de flors o de florir, suggerint un caràcter alegre i viu. En alguns casos, Florencia pot ser escollit per a una nena nascuda a la primavera o per a pares que desitgen evocar la frescor i la bellesa natural associades amb les flors i la natura en el seu conjunt.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 9

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 706 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.009 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,13 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Florència / Florencia a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Florença (f)Florentina (f)Florica (f)Florina (f)Florinda (f)Lorena (f)