Nom: Teia

Origen i significat

El nom Teia pot estar inspirat en la naturalesa, fent referència a la fusta resinosa del cor del pi, caracteritzada pel seu color daurat vermellós i la seva alta combustibilitat. Aquest tipus de fusta, anomenada teia, és coneguda per la seva fortalesa i resistència, essent utilitzada tradicionalment per a encendre el foc. Així, el nom Teia pot evocar imatges de llum i calidesa, simbolitzant la capacitat de superar l'obscuritat i la fredor, així com la persistència i la durabilitat enfront dels desafiaments.

També pot ser una variant de Tea, que té un origen grec i significa "dea" o "divina". Aquest nom pot estar relacionat amb la mitologia grega, on les deesses jugaven un rol central i eren venerades per les seves diverses qualitats i poders. Així, el nom pot suggerir una connexió amb la bellesa, l'elegància o la força espiritual.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Teia a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3566 de 59.142 noms
  • Freqüència: 100 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Tea (f)Tetiana (f)Leia (f)Èlia / Elia (f)Ènia / Enia (f)Ia / Ïa (f)Stefania (f)Quitèria / Quiteria (f)Teta (f)Estefania / Estefanía (f)

Teia apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenaNoms de nena que comencen amb TNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans curtsNoms curts de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms curts