Nom: Gregòria / Gregoria

Origen i significat

Gregoria és la versió femenina del nom masculí Gregorio, ambdós d'origen llatí. El nom deriva de la paraula "gregorius", que significa "vigilant" o "alerta". Aquesta qualitat era altament valorada en l'antiguitat i, per tant, el nom es va fer popular en diverses cultures europees.

El nom Gregoria també està relacionat amb la història eclesiàstica, ja que ha estat portat per diversos sants i papes, com Sant Gregori el Gran. Aquestes figures han contribuït a la popularització del nom en el món cristià, i han influït en la percepció del mateix com a sinònim de saviesa i lideratge espiritual.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 8

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 671 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.080 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,14 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Gregòria / Gregoria a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Geòrgia / Georgia (f)Òria / Oria (f)Glòria / Gloria (f)Georgina (f)Gregori (m)Gregorio (m)