Nom: Gregòria / Gregoria

Origen i significat

Gregoria és la versió femenina del nom masculí Gregorio, ambdós d'origen llatí. El nom deriva de la paraula "gregorius", que significa "vigilant" o "alerta". Aquesta qualitat era altament valorada en l'antiguitat i, per tant, el nom es va fer popular en diverses cultures europees.

El nom Gregoria també està relacionat amb la història eclesiàstica, ja que ha estat portat per diversos sants i papes, com Sant Gregori el Gran. Aquestes figures han contribuït a la popularització del nom en el món cristià, i han influït en la percepció del mateix com a sinònim de saviesa i lideratge espiritual.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Gregòria / Gregoria a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 671 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.080 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,14 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Geòrgia / Georgia (f)Òria / Oria (f)Glòria / Gloria (f)Georgina (f)Gregori (m)Grècia / Grecia (f)Gregorio (m)Georgiana (f)Giorgia (f)Rogelia (f)

Gregòria / Gregoria apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb GNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms llargs