Nom: Gregori

Origen i significat

El nom Gregori prové de l'origen grec i es deriva de la paraula "gregorios", que significa "vigilant" o "alerta". Aquest nom ha estat popularitzat per la seva forma llatina "Gregorius", i ha estat portat per múltiples sants i papes al llarg de la història, com Sant Gregori el Gran i diversos papes anomenats Gregori, fent que el nom estigui fortament associat amb la tradició cristiana.

A més, el nom Gregori ha tingut diverses variants en diferents idiomes, com Gregory en anglès, Grégoire en francès, o Gregorio en espanyol i italià. Aquestes variants han contribuït a la seva difusió a través de diverses cultures, mantenint però el seu significat original de persona que és vigilant o previsora.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Gregori a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2128 de 59.142 noms
  • Freqüència: 215 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Gregorio (m)Gori (m)Georgi (m)Gregòria / Gregoria (f)Peregrí (m)Geòrgia / Georgia (f)

Gregori apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb GNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans llargsNoms catalans de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms catalansNoms llargsNoms de nen