Nom: Glòria Maria / Gloria María

Origen i significat

Gloria-Maria és un nom compost format per la combinació de Gloria i Maria. Gloria, del llatí "gloria", significa "fama", "honor" o "lloança", i és un nom que pot suggerir èxit o reconeixement. Aquest nom també pot tenir connotacions religioses, ja que es refereix a la glòria de Déu en la litúrgia cristiana.

Per la seva banda, Maria, també d'origen llatí i amb arrels en l'hebreu "Miriam", és un dels noms femenins més estesos i amb profundes connotacions religioses, ja que és el nom de la mare de Jesús en la tradició cristiana. La combinació de Gloria-Maria pot simbolitzar una dualitat entre l'èxit terrenal i la devoció espiritual, fusionant dos conceptes que tenen un fort pes en la cultura occidental.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 12

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1470 de 59.142 noms
  • Freqüència: 357 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,05 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Glòria Maria / Gloria María a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Glòria / Gloria (f)Maria / María (f)Ària / Aria (f)Anamaria (f)Ilaria (f)Amaia (f)