Nom: Esther Maria / Esther María

Origen i significat

Esther-Maria és un nom compost que combina dos noms amb orígens i significats diferents. Esther és un nom d'origen persa, que prové de la paraula "setareh", que significa "estrella". Aquest nom va guanyar popularitat a través del personatge bíblic de la reina Esther, la qual va jugar un paper clau en la història de Purim en la tradició jueva.

D'altra banda, Maria és un nom d'origen hebreu, la forma llatina del nom "Miriam". El seu significat és debatut, però sovint se li atribueixen interpretacions com "amada", "estimada" o "mar de l'amargura", segons diferents fonts. Maria és un nom extremadament comú en la tradició cristiana, ja que és el nom de la mare de Jesús, conferint-li una profunda connotació religiosa i de puresa. La combinació d'Esther-Maria pot reflectir una fusió de simbolismes i valors tant jueus com cristians.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 12

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2519 de 59.142 noms
  • Freqüència: 167 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Esther Maria / Esther María a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Esther (f)Estera (f)Maria / María (f)Ària / Aria (f)Ester (f)Estefania / Estefanía (f)