Nom: Estefania / Estefanía

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 9

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 285 de 59.142 noms
  • Freqüència: 4.462 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,57 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Estefania / Estefanía a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Estefania / Estefanía apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ENoms llargs de nenaNoms de nenaNoms llargs

Altres noms similars

Stefania (f)Estèfana (f)Estefany (f)Tània / Tania (f)Ania (f)Yesenia (f)Epifania (f)Estela (f)Estera (f)Ènia / Enia (f)