Nom: Emma Maria / Emma María

Origen i significat

Emma-Maria és un nom compost format per la combinació de dos noms propis individuals, Emma i Maria. Emma té orígens germànics i podria derivar del terme "ermen" que significa "universal" o "sencera". Aquest nom va ser popularitzat per les reines i princeses durant l'edat mitjana i ha mantingut la seva popularitat al llarg dels segles.

Per altra banda, Maria prové de l'hebreu Miriam i, tot i que el seu significat exacte és debatut, algunes interpretacions inclouen "estimada", "rebel·lió" o "gota de mar". És un nom amb una profunda arrel religiosa, associat amb la Mare de Jesús en el cristianisme. La combinació d'Emma-Maria pot simbolitzar una fusió de qualitats com la universalitat i la devoció, oferint una identitat rica i polifacètica.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 10

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3885 de 59.142 noms
  • Freqüència: 89 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Emma Maria / Emma María a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Maria / María (f)Ària / Aria (f)Emma (f)Anamaria (f)Amaia (f)Macària (f)