Nom: Emma Maria / Emma María

Origen i significat

Emma-Maria és un nom compost format per la combinació de dos noms propis individuals, Emma i Maria. Emma té orígens germànics i podria derivar del terme "ermen" que significa "universal" o "sencera". Aquest nom va ser popularitzat per les reines i princeses durant l'edat mitjana i ha mantingut la seva popularitat al llarg dels segles.

Per altra banda, Maria prové de l'hebreu Miriam i, tot i que el seu significat exacte és debatut, algunes interpretacions inclouen "estimada", "rebel·lió" o "gota de mar". És un nom amb una profunda arrel religiosa, associat amb la Mare de Jesús en el cristianisme. La combinació d'Emma-Maria pot simbolitzar una fusió de qualitats com la universalitat i la devoció, oferint una identitat rica i polifacètica.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Emma Maria / Emma María a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3885 de 59.142 noms
  • Freqüència: 89 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Maria / María (f)Ària / Aria (f)Emma (f)Anamaria (f)Amaia (f)Macària (f)Amara (f)Daria / Daría (f)Maia (f)Mariama (f)

Emma Maria / Emma María apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ENoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs