Nom: Emma

Origen i significat

El nom Emma té un origen germànic i significa "universal" o "completa". Deriva de l'antiga paraula germànica ermen, que té aquest significat. Emma va ser un nom popular entre la noblesa medieval, especialment a Alemanya i França, i va arribar a altres parts d'Europa gràcies a la difusió de la cultura i els casaments entre famílies nobles.

Durant els segles XIX i XX, el nom Emma va guanyar popularitat en molts països de parla anglesa, i des de llavors ha estat un nom femení força comú en diverses cultures. A més, figures literàries com el personatge principal de la novel·la "Emma" de Jane Austen han contribuït a la seva difusió i estima. Aquest nom pot ser apreciat per la seva sonoritat clara i la seva simplicitat elegant.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Emma a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 141 de 59.142 noms
  • Freqüència: 11.419 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 1,47 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 14 de 1.448 noms
  • Freqüència: 348 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 6,18 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Gemma (f)Hemma (f)Ema (f)Emmanuela (f)Imma (f)Elma (f)Eman (f)Enma (f)Gema (f)Mama (f)

Emma apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ENoms catalans de nenaNoms catalans curtsNoms curts de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms curts