Nom: Elizaveta

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Elizaveta a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2075 de 59.142 noms
  • Freqüència: 222 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1040 de 1.448 noms
  • Freqüència: 5 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,09 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Elizabet (f)Eliza (f)Elizabeth (f)Èlia / Elia (f)Elisabet (f)Eliana (f)Èliane / Eliane (f)Elisabeth (f)Eli (f)Julieta (f)

Elizaveta apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ENoms originals de nenaNoms llargs de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms llargs