Nom: Elisabeth

Origen i significat

Elisabeth és la forma alemanya i anglesa del nom Elisabet, que prové de l'hebreu Elisheva, significat "Déu és la meva abundància" o "Déu és el meu jurament". Aquest nom ha estat molt comú en diverses cultures europees al llarg dels segles, i és present en múltiples formes i variants en diferents idiomes, com Isabel en espanyol o Élisabeth en francès.

Aquest nom ha estat portat per reines i figures de la noblesa, com Elisabeth I d'Anglaterra, coneguda per ser una monarca influent de l'època Tudor. La seva popularitat es manté en part gràcies a la seva presència en textos religiosos, com és el cas de Santa Elisabet, que a la Bíblia és la mare de Joan Baptista i cosina de la Mare de Déu. Així, el nom Elisabeth porta amb si un aire de dignitat i tradició.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Elisabeth a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 276 de 59.142 noms
  • Freqüència: 4.657 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,6 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 474 de 1.448 noms
  • Freqüència: 17 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,3 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Elisabet (f)Elizabeth (f)Lisbeth (f)Elizabet (f)Elisa (f)Elise (f)Ibeth (f)Beth (f)Èlia / Elia (f)Èliane / Eliane (f)

Elisabeth apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ENoms llargs de nenaNoms de nenaNoms llargs