Nom: Elba

Origen i significat

Elba és un nom femení que pot fer referència a l'illa d'Elba, situada a la mar Mediterrània, famosa per ser el lloc d'exili de Napoleó Bonaparte el 1814. Tot i que el nom de l'illa pot tenir un origen etrusc, el nom com a tal no té un significat conegut que es derivi d'aquesta llengua antiga.

Com a nom propi, Elba no té un significat específic reconegut, però podria haver estat adoptat com a nom de pila per la seva sonoritat agradable i la seva connexió amb la història i la geografia. En alguns casos, els noms geogràfics s'adopten com a noms de pila per les connotacions positives o per la bellesa del lloc que representen.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 4

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1526 de 59.142 noms
  • Freqüència: 336 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 781 de 1.448 noms
  • Freqüència: 8 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,14 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Elba a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Ela (f)Alba (f)Elaf (f)Elda (f)Elga (f)Èlia / Elia (f)