Nom: Elba

Origen i significat

Elba és un nom femení que pot fer referència a l'illa d'Elba, situada a la mar Mediterrània, famosa per ser el lloc d'exili de Napoleó Bonaparte el 1814. Tot i que el nom de l'illa pot tenir un origen etrusc, el nom com a tal no té un significat conegut que es derivi d'aquesta llengua antiga.

Com a nom propi, Elba no té un significat específic reconegut, però podria haver estat adoptat com a nom de pila per la seva sonoritat agradable i la seva connexió amb la història i la geografia. En alguns casos, els noms geogràfics s'adopten com a noms de pila per les connotacions positives o per la bellesa del lloc que representen.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Elba a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1526 de 59.142 noms
  • Freqüència: 336 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1212 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Ela (f)Alba (f)Elaf (f)Elda (f)Elga (f)Èlia / Elia (f)Ella (f)Elma (f)Elna (f)Elsa (f)

Elba apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenaNoms de nena que comencen amb ENoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans curtsNoms curts de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms curts