Nom: Elsa

Origen i significat

El nom Elsa és la forma curta o hipocorística d'Elisabet, variant d'Elisabeth, amb arrels en l'hebreu antiga. El significat original d'Elisabet es pot traduir com "Déu és la meva abundància" o "Déu és la meva jurament". Elsa ha esdevingut un nom propi en si mateix i s'ha popularitzat en diverses cultures.

A més, Elsa ha guanyat notorietat en la cultura popular gràcies a diversos personatges de ficció, incloent la reina Elsa de la pel·lícula d'animació "Frozen" de Disney. Tot i això, el nom ja era utilitzat abans de l'aparició d'aquests personatges i té un caràcter internacional amb versions en diferents llengües i cultures.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 4

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 318 de 59.142 noms
  • Freqüència: 3.783 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,49 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 142 de 1.448 noms
  • Freqüència: 67 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 1,19 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Elsa a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Celsa (f)Elisa (f)Ela (f)Eloïsa / Eloísa (f)Melisa (f)Felisa (f)