Nom: Clara Maria / Clara María

Origen i significat

Clara-Maria és un nom compost que uneix dos noms de gran tradició. Clara, d'origen llatí, prové de la paraula "clarus", que significa "brillant" o "famosa". Aquest nom va guanyar popularitat gràcies a Santa Clara d'Assís, fundadora de les Clarisses i seguidora de Sant Francesc d'Assís. El seu significat sovint s'associa amb la llum i la puresa.

D'altra banda, Maria, també d'origen llatí, prové de l'hebreu "Miriam". El significat exacte de Maria és debatut, però algunes interpretacions inclouen "estimada", "sobirana" o "la pura". Maria és un dels noms femenins més estesos i significatius dins del cristianisme, donat que és el nom de la Mare de Jesús. La combinació de Clara-Maria pot simbolitzar la unió de dues qualitats o virtuts que són altament valorades dins de la tradició cristiana.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Clara Maria / Clara María a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2019 de 59.142 noms
  • Freqüència: 232 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Anamaria (f)Clara (f)Maria / María (f)Ària / Aria (f)Amaia (f)Macària (f)Amara (f)Daria / Daría (f)Maia (f)Candelària / Candelaria (f)

Clara Maria / Clara María apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb CNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs