Nom: Clara

Origen i significat

El nom Clara té un origen llatí i prové de la paraula "clarus", que significa "brillant", "resplendent" o "il·lustre". Aquest nom suggereix una qualitat de lluminositat i transparència, i ha estat històricament associat amb la puresa i la bellesa. La popularitat del nom pot estar relacionada amb Santa Clara d'Assís, fundadora de l'Ordre de les Pobres Dames (les Clarisses) i seguidora de Sant Francesc d'Assís.

En el context cultural, el nom Clara ha estat utilitzat en moltes cultures europees i és reconegut en la majoria de llengües amb variants ortogràfiques lleugerament diferents. La seva essència evoca una sensació de serenitat i elegància, qualitats que sovint són associades amb persones que porten aquest nom.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 5

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 150 de 59.142 noms
  • Freqüència: 10.349 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 1,33 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 69 de 1.448 noms
  • Freqüència: 131 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 2,33 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Clara a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Lara (f)Clarissa (f)Ciara (f)Laura (f)Carola (f)Carla (f)