Nom: Carla Maria / Carla María

Origen i significat

El nom Carla-Maria és una composició de dos noms individuals, Carla i Maria, cadascun amb el seu propi significat i origen. Carla és la versió femenina del nom Carl, que té un origen germànic i significa "home lliure" o "fort". Aquest nom és molt comú en cultures de parla catalana, castellana i italiana, entre d'altres.

D'altra banda, Maria és un nom de profundes arrels religioses, sent la forma llatina del nom hebreu Miriam. El significat exacte de Maria és discutit, però sovint s'associa amb termes com "estimada", "sobirana" o "la pura". Maria és un dels noms femenins més difosos a tot el món, especialment en països de tradició cristiana, donada la seva associació amb la Mare de Déu. Combina els noms Carla i Maria pot suggerir una barreja de fortalesa i devoció o tradició religiosa.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 11

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2634 de 59.142 noms
  • Freqüència: 155 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Carla Maria / Carla María a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Anamaria (f)Carla (f)Maria / María (f)Ària / Aria (f)Ilaria (f)Amaia (f)