Nom: Carla

Origen i significat

El nom Carla és la versió femenina del nom masculí Carl, que té un origen germànic. En la llengua germànica, aquest nom podria derivar de la paraula "karl", que significa "home lliure" o "home". Així, Carla portaria el significat de dona lliure o dona forta. És un nom amb una llarga tradició i ha estat adoptat en diverses formes a través de moltes cultures europees.

A més, Carla també pot ser considerada la forma italiana o espanyola de Charlotte, que al seu torn és la forma francesa femenina de Charles. Els noms Charlotte i Carla comparteixen aquesta arrel germànica comuna i el significat associat amb la llibertat i la força. Aquest nom també pot portar connotacions de noblesa, ja que Charles ha estat un nom molt comú entre la reialesa i l'aristocràcia europea.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 5

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 66 de 59.142 noms
  • Freqüència: 21.992 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 2,82 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 49 de 1.448 noms
  • Freqüència: 204 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 3,62 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Carla a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Carola (f)Cala (f)Carlota (f)Carleta (f)Carmela (f)Carlotta (f)