Nom: Aurembiaix

Origen i significat

Aurembiaix és un nom femení d'origen històric i cultural amb arrels en la noblesa medieval catalana. Es tracta d'un nom poc comú i distintiu que porta amb si una riquesa de patrimoni. El nom prové de la comtessa Aurembiaix d'Urgell del segle XIII, figura rellevant en la història de Catalunya per la seva lluita per mantenir el control del seu comtat.

El nom es compon de dues parts: "Aurem", que podria derivar de l'element llatí "aurum" que significa "or", i "biaix", que podria estar relacionat amb una forma antiga de "biais", una paraula que en antic occità podria significar 'manera' o 'estil'. Tot i que l'origen exacte i el significat del nom són difícils de determinar amb certesa, Aurembiaix evoca una sensació de noblesa, fortalesa i distinció.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 10

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 4238 de 59.142 noms
  • Freqüència: 80 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Aurembiaix a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Àurea / Áurea (f)Aurèlia / Aurelia (f)Àuria / Auria (f)Aura (f)Aure (m)Aureli (m)