Nom: Valèria / Valeria

Origen i significat

Valeria és un nom femení d'origen llatí que prové de la gens Valeria, una de les famílies més antigues de Roma. El significat de Valeria està relacionat amb el terme "valere", que en llatí significa "ser fort" o "estar sa". Aquest nom porta, per tant, una connotació de força, salut i vigor.

Històricament, Valeria també ha estat associat amb la noblesa i la dignitat, ja que era portat per membres de l'aristocràcia romana. Amb el pas del temps, aquest nom ha estat adoptat en diverses cultures i idiomes amb petites variacions en la seva forma i pronunciació, però mantenint l'essència del seu significat original.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Valèria / Valeria a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 287 de 59.142 noms
  • Freqüència: 4.389 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,56 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 47 de 1.448 noms
  • Freqüència: 183 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 3,38 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Valeriia (f)Valeriana (f)Valerie (f)Alegria / Alegría (f)Valery (f)Valentina (f)Ària / Aria (f)Alia (f)Leia (f)Alèxia / Alexia (f)

Valèria / Valeria apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb VNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms llargs