Nom: Angèlica Maria / Angélica María

Origen i significat

El nom Angèlica-Maria combina dos noms amb significats i orígens diferents. Angèlica prové del llatí "angelicus", que significa "angelical" o "com un àngel", suggerint puresa i bellesa espiritual. Aquest nom és sovint associat amb les qualitats celestials dels àngels, éssers de llum en diverses tradicions religioses.

D'altra banda, Maria és un nom d'origen hebreu, provinent de "Miriam". El seu significat és discutit, però algunes interpretacions inclouen "estimada", "senyora" o "amarga". Maria és un nom extremadament significatiu en la tradició cristiana, ja que és el nom de la mare de Jesús, conferint-li una connotació de santedat i devoció. La combinació Angèlica-Maria pot ser vista com a especialment poderosa en contextos on la religiositat i la simbologia dels noms són altament valorades.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Angèlica Maria / Angélica María a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1381 de 59.142 noms
  • Freqüència: 388 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,05 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Angèlica / Angélica (f)Anamaria (f)Àngela / Ángela (f)Angelina (f)Angelita (f)Maria / María (f)Macària (f)Candelària / Candelaria (f)Ària / Aria (f)Ilaria (f)

Angèlica Maria / Angélica María apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ANoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs