Nom: Analia / Analía

Origen i significat

El nom Analia és una combinació d'Ana i Lia, i té un origen incert, però sovint s'associa amb cultures de parla hispana i italiana. El component "Ana" prové de l'hebreu i significa "ple de gràcia" o "compassiva", mentre que "Lia" també d'origen hebreu, pot significar "esgotada" o "vaca salvatge", encara que aquestes interpretacions varien.

Així, Analia podria ser interpretat com una fusió dels significats i qualitats associades amb aquests dos noms, donant lloc a una varietat de possibles interpretacions sobre el caràcter i la personalitat. No obstant això, és important tenir en compte que els noms compostos com Analia poden adquirir un nou significat propi, independent dels seus components originals.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 6

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3046 de 59.142 noms
  • Freqüència: 126 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Analia / Analía a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Natàlia / Natalia (f)Alia (f)Amàlia / Amalia (f)Anabia (f)Nathalia (f)Naia (f)