Nom: Analia / Analía

Origen i significat

El nom Analia és una combinació d'Ana i Lia, i té un origen incert, però sovint s'associa amb cultures de parla hispana i italiana. El component "Ana" prové de l'hebreu i significa "ple de gràcia" o "compassiva", mentre que "Lia" també d'origen hebreu, pot significar "esgotada" o "vaca salvatge", encara que aquestes interpretacions varien.

Així, Analia podria ser interpretat com una fusió dels significats i qualitats associades amb aquests dos noms, donant lloc a una varietat de possibles interpretacions sobre el caràcter i la personalitat. No obstant això, és important tenir en compte que els noms compostos com Analia poden adquirir un nou significat propi, independent dels seus components originals.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Analia / Analía a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3046 de 59.142 noms
  • Freqüència: 126 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Natàlia / Natalia (f)Alia (f)Amàlia / Amalia (f)Anabia (f)Nathalia (f)Naia (f)Alaia (f)Naiala (f)Nala (f)Dàlia / Dalia (f)

Analia / Analía apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ANoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nena