Nom: Alessia

Origen i significat

El nom Alessia és la variant femenina italiana del nom masculí Alessio, i està relacionat amb el nom grec Alexis, que significa "ajudant" o "defensor". Aquest nom porta la connotació de protecció i ajuda, essent popular en països de parla italiana i també trobant adeptes en altres cultures.

A més, Alessia comparteix arrels amb el nom Alexandra o Alessandra, la forma femenina d'Alexandre, que significa "el que defensa els homes" o "protector dels homes". El seu ús pot estar influït per la popularitat de variants d'aquests noms en diferents idiomes i cultures, portant un aire d'elegància i força internacional.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 7

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1682 de 59.142 noms
  • Freqüència: 295 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 956 de 1.448 noms
  • Freqüència: 6 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,11 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Alessia a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Alessia apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ANoms originals de nenaNoms llargs de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms llargs

Altres noms similars

Assia (f)Cassià (f)Alissa (f)Alèxia / Alexia (f)Alessandra (f)Leia (f)Alegria / Alegría (f)Sia (f)Aissa (f)Alisa (f)