Nom: Alèxia / Alexia

Origen i significat

Alexia és un nom femení d'origen grec que prové del terme "Alexis", el qual significa "defensor" o "ajudant". Es tracta d'una variant femenina del nom masculí Àlex, i comparteix arrels amb altres noms com Alexandra o Alexandre, que també es refereixen a la idea de protecció o defensa.

El nom Alexia pot estar associat amb qualitats com la fortalesa, la resiliència i la capacitat de lideratge. A més, aquest nom també es pot trobar en la literatura i la mitologia, on personatges amb aquest nom o variants del mateix solen ser retratats com a poderosos o influents. A nivell etimològic, és interessant observar que "alexein" en grec significa "defensar" i "aner", que es tradueix com "home", indicant una persona que defensa o protegeix.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Alèxia / Alexia a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 388 de 59.142 noms
  • Freqüència: 2.702 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,35 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 225 de 1.448 noms
  • Freqüència: 42 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,75 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Alexa (f)Àlex / Álex (f)Alea (f)Alia (f)Leia (f)Lexa (f)Alegria / Alegría (f)Alessia (f)Valèria / Valeria (f)Elaia (f)

Alèxia / Alexia apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ANoms catalans de nenaNoms catalansNoms de nena