Nom: Alessio

Origen i significat

El nom Alessio és una variant italiana del nom Alexis, que té arrels en el grec antic. El significat d'aquest nom pot ser interpretat com "defensor" o "ajudant", derivant de la paraula grega "alexein", que significa "defensar" o "protegir", i "anēr", que significa "home". Aquest nom evoca la imatge d'algú que és protector i valent.

A més, Alessio ha estat utilitzat en diversos contextos històrics i geogràfics, adquirint una certa popularitat a Itàlia. El nom també pot ser trobat en formes variant com Alessandro, que és una altra forma italiana de l'anglès "Alexander". Aquestes connexions amb la protecció i la defensa poden conferir al nom un aire de fortalesa i carisma.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Alessio a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2181 de 59.142 noms
  • Freqüència: 209 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1051 de 1.448 noms
  • Freqüència: 5 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,09 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Asensio (m)Alessandro (m)Aleksei (m)Alesandro (m)Aleix (m)Alejo (m)Alessia (f)Alexis (m)Valerio (m)Massimo (m)

Alessio apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ANoms originals de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms llargsNoms de nen