Nom: Alba Maria / Alba María

Origen i significat

Alba-Maria és un nom compost que uneix dos noms amb orígens i significats propis. Alba, d'origen llatí, significa "aurora" o "blancor de l'alba", i sovint s'associa amb la puresa i la nova llum. És un nom que pot evocar un nou començament o la bellesa dels primers moments del dia.

D'altra banda, Maria, de profundes arrels hebraiques, és un dels noms femenins més universals i amb una gran càrrega simbòlica dins del cristianisme. Tot i que el seu significat exacte és debatut, sovint se li atribueixen els significats de "estimada" o "mar". La combinació d'Alba-Maria pot simbolitzar una fusió de puresa i amor, o una connexió entre la llum de l'alba i la grandesa del mar.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 10

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1218 de 59.142 noms
  • Freqüència: 471 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,06 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Alba Maria / Alba María a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Anamaria (f)Maria / María (f)Alba (f)Ària / Aria (f)Amaia (f)Ilaria (f)