Nom: Ainhoa

Origen i significat

Ainhoa és un nom femení d'origen basc, el qual fa referència a la Verge d'Ainhoa, venerada a la localitat d'Ainhoa al País Basc francès. El nom es va popularitzar a partir del culte religiós i és habitual en territoris de parla basca, encara que amb el temps s'ha estès a altres llocs.

El significat específic del nom Ainhoa no és clar, ja que podria tenir arrels en la llengua i cultura basca, però el seu vincle amb la devoció mariana és innegable. A més, Ainhoa és sovint associat amb la puresa i la devoció, qualitats atribuïdes a la figura de la Verge.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ainhoa a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 209 de 59.142 noms
  • Freqüència: 6.866 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,88 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 193 de 1.448 noms
  • Freqüència: 48 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,85 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Ainoa (f)Ainoha (f)Ahinoa (f)Ainona (f)Aina (f)Ainhara (f)Ainna (f)Noa (f)Aicha (f)Aisha (f)

Ainhoa apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ANoms de nena