Nom: Saioa

Origen i significat

Saioa és un nom femení d'origen basc, i el seu significat està vinculat a la geografia d'aquesta regió. Fa referència a la muntanya Saioa, situada a la zona nord d'Espanya, prop de la frontera amb França. El nom Saioa evoca la naturalesa i la força del paisatge muntanyós.

No és un nom que tingui una etimologia clara més enllà de la seva associació amb la muntanya, i no es coneixen referents històrics o mitològics que portessin aquest nom. La bellesa del paisatge i la cultura basca poden haver estat factors influents en la seva elecció com a nom propi femení. Aquest nom pot ser vist com una expressió de la identitat basca i un homenatge a la naturalesa de la regió.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Saioa a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3405 de 59.142 noms
  • Freqüència: 107 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Saida (f)Saira (f)Saima (f)Ainoa (f)Safia (f)Samia (f)Saona (f)Sadia (f)Ahinoa (f)Ainhoa (f)

Saioa apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb SNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nena