Nom: Ainhoa Maria / Ainhoa María

Origen i significat

El nom Ainhoa té les seves arrels al País Basc, on es refereix a la Mare de Déu d'Ainhoa, advocació mariana venerada en aquesta regió. Ainhoa és també el nom d'un poble a la part francesa del País Basc, i el seu ús com a nom femení és un homenatge a la devoció cap a la verge. La popularitat d'aquest nom ha transcendit les fronteres basques, estenent-se a altres parts d'Espanya i del món hispanoparlant.

En combinació amb Maria, un nom d'origen hebreu amb el significat de "estimada", "senyora" o "sobirana", Ainhoa-Maria es converteix en un nom compost que reflecteix una forta tradició religiosa i una connexió amb el culte maria. Maria és un dels noms femenins més estesos i utilitzats en la tradició cristiana, sovint present en noms compostos per la seva sonoritat i el seu significat profundament arrelat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ainhoa Maria / Ainhoa María a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 9862 de 59.142 noms
  • Freqüència: 26 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Anamaria (f)Ainhoa (f)Ainhara (f)Maria / María (f)Ària / Aria (f)Ainoa (f)Ilaria (f)Amaia (f)Ainara (f)Ainoha (f)

Ainhoa Maria / Ainhoa María apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ANoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs