Nom: Ainhoa Maria / Ainhoa María

Origen i significat

El nom Ainhoa té les seves arrels al País Basc, on es refereix a la Mare de Déu d'Ainhoa, advocació mariana venerada en aquesta regió. Ainhoa és també el nom d'un poble a la part francesa del País Basc, i el seu ús com a nom femení és un homenatge a la devoció cap a la verge. La popularitat d'aquest nom ha transcendit les fronteres basques, estenent-se a altres parts d'Espanya i del món hispanoparlant.

En combinació amb Maria, un nom d'origen hebreu amb el significat de "estimada", "senyora" o "sobirana", Ainhoa-Maria es converteix en un nom compost que reflecteix una forta tradició religiosa i una connexió amb el culte maria. Maria és un dels noms femenins més estesos i utilitzats en la tradició cristiana, sovint present en noms compostos per la seva sonoritat i el seu significat profundament arrelat.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 12

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 9862 de 59.142 noms
  • Freqüència: 26 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ainhoa Maria / Ainhoa María a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Anamaria (f)Ainhoa (f)Ainhara (f)Maria / María (f)Ària / Aria (f)Ainoa (f)