Nom: Tiago

Origen i significat

El nom Tiago és una forma portuguesa i gallega del nom Santiago, que a la vegada es deriva del llatí "Sanctus Iacobus", significat "Sant Jaume". Aquest nom combina els elements "sanctus", que significa "sant", amb "Iacobus", la forma llatina de Jaume o Jacob. Tiago es pot considerar una contracció de "Sant Iago", on el prefix "San" ha estat eliminat i els elements restants s'han fusionat.

El nom Santiago està estretament lligat a la figura de l'apòstol Sant Jaume el Major, patró d'Espanya, i la famosa ciutat de Santiago de Compostel·la, un important destí de pelegrinatge cristià. Per tant, el nom Tiago comparteix aquesta rica herència religiosa i cultural, encara que la seva forma sigui més breu i menys formal que l'original Santiago.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Tiago a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1507 de 59.142 noms
  • Freqüència: 342 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 533 de 1.448 noms
  • Freqüència: 15 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,27 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Thiago (m)Iago (m)Santiago (m)Tià (m)Tian (m)Yago (m)Tiziano (m)Tito (m)Tina (f)Tita (f)

Tiago apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb TNoms originals de nenNoms originalsNoms de nen