Nom: Iago

Origen i significat

El nom Iago és la forma gallega i també es troba en altres cultures de la península Ibèrica per al nom Jacob o Jaume. L'origen d'aquest nom es remunta a l'hebreu Ya'aqov, que es podria interpretar com "que Déu protegeixi" o "suplantador". Aquest últim significat està relacionat amb la història bíblica de Jacob, que va suplantar al seu germà Esaú.

Iago també és conegut en la literatura, ja que és el nom d'un dels personatges principals de l'obra "Otel·lo" de William Shakespeare. Tot i que el nom en aquest context no té relació amb el seu significat original, ha influït en la percepció i la fama del nom en la cultura occidental. A més, és un nom amb una sonoritat forta i distintiva que sovint s'associa amb la tradició i la cultura gallega.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Iago a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 895 de 59.142 noms
  • Freqüència: 726 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,09 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 389 de 1.448 noms
  • Freqüència: 21 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,37 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Tiago (m)Thiago (m)Santiago (m)Yago (m)Ao (m)Igor (m)Diego (m)Iñigo / Íñigo (m)Viggo (m)Mingo (m)

Iago apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb INoms originals de nenNoms curts de nenNoms originalsNoms de nenNoms curts