Nom: Yago

Origen i significat

El nom Yago és una forma gallec i catalana del nom Jacobo, que al seu torn és la variant en espanyol de James o Jacob. L'origen d'aquest nom es troba en l'hebreu, específicament en la paraula Ya'aqov, que podria tenir el significat de "que Déu protegeixi" o "el taló", fent referència a la història bíblica de Jacob.

A més, el nom Yago ha estat popularitzat en la literatura gràcies a la figura de Iago, el complex antagonista de l'obra "Otel·lo" de William Shakespeare. Tot i que l'ortografia de la versió shakespeariana és lleugerament diferent, la sonoritat i l'associació cultural poden afectar la percepció del nom. Aquest nom porta amb si un aire de misteri i intel·ligència, potser influenciat per la seva aparició en la literatura clàssica.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Yago a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 702 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.021 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,13 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 314 de 1.448 noms
  • Freqüència: 28 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,5 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Iago (m)Ao (m)Tiago (m)Thiago (m)

Yago apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb YNoms catalans de nenNoms catalans curtsNoms curts de nenNoms catalansNoms de nenNoms curts