Nom: Thiago Gabriel

Origen i significat

El nom Thiago és una forma gallega i portuguesa de Santiago, derivat del llatí Sanctus Iacobus, que significa "Sant Jaume". Aquest nom es va popularitzar a la Península Ibèrica i en les cultures de parla hispana i portuguesa. Thiago sovint s'associa amb el camí de peregrinació a Santiago de Compostel·la, un dels llocs de pelegrinatge més importants del cristianisme.

Per altra banda, Gabriel és un nom d'origen hebreu que apareix tant a la Bíblia com al Corà. Significa "home de Déu" o "Déu és la meva força". És un nom amb una forta connotació religiosa, ja que Gabriel és un dels principals àngels en diverses tradicions monoteistes, reconegut per ser el missatger que va anunciar la concepció de Jesús a la Verge Maria. La combinació Thiago-Gabriel pot reflectir una fusió cultural o una intenció de dotar al nomit amb un ric patrimoni espiritual i religiós.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Thiago Gabriel a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 21.772 de 59.142 noms
  • Freqüència: 10 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Gabriel (m)Thiago (m)Ariel (m)Riel (m)Adriel (m)Dariel (m)Biel (m)

Thiago Gabriel apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb TNoms originals de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms llargsNoms de nen