Nom: Biel

Origen i significat

El nom Biel és una forma curta i afectuosa de Gabriel en català, i és bastant comú a les terres de parla catalana. Gabriel prové de l'hebreu Gabri'el, que significa "home de Déu" o "Déu és la meva força". Aquest nom té una forta connotació religiosa, ja que Gabriel és un dels arcàngels mencionats a la Bíblia, conegut per ser el missatger de Déu.

A més, el nom Biel també pot ser considerat com un nom propi en si mateix, no només com una variant de Gabriel. El seu ús com a nom independent ha guanyat acceptació i es pot trobar en diverses cultures amb diferents variacions ortogràfiques. Biel com a nom pot encarnar les qualitats d'un missatger o comunicador, mantenint una connexió amb l'arrel etimològica del seu nom més llarg.

Característiques

  • Gènere: masculí
  • Nombre de lletres: 4

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 158 de 59.142 noms
  • Freqüència: 10.021 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 1,29 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 9 de 1.448 noms
  • Freqüència: 373 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 6,62 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Biel a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Gabriel (m)Riel (m)Abel (m)Izel (m)Bill (m)Ariel (m)