Nom: Biel

Origen i significat

El nom Biel és una forma curta i afectuosa de Gabriel en català, i és bastant comú a les terres de parla catalana. Gabriel prové de l'hebreu Gabri'el, que significa "home de Déu" o "Déu és la meva força". Aquest nom té una forta connotació religiosa, ja que Gabriel és un dels arcàngels mencionats a la Bíblia, conegut per ser el missatger de Déu.

A més, el nom Biel també pot ser considerat com un nom propi en si mateix, no només com una variant de Gabriel. El seu ús com a nom independent ha guanyat acceptació i es pot trobar en diverses cultures amb diferents variacions ortogràfiques. Biel com a nom pot encarnar les qualitats d'un missatger o comunicador, mantenint una connexió amb l'arrel etimològica del seu nom més llarg.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Biel a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 158 de 59.142 noms
  • Freqüència: 10.021 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 1,29 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 4 de 1.448 noms
  • Freqüència: 387 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 7,14 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Gabriel (m)Riel (m)Abel (m)Izel (m)Bill (m)Ariel (m)Eliel (m)Itiel (m)Uriel (m)Uziel (m)

Biel apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb BNoms catalans de nenNoms catalans curtsNoms curts de nenNoms catalansNoms de nenNoms curts