Nom: Dariel

Origen i significat

El nom Dariel no té un origen clar ni un significat àmpliament reconegut, però sembla ser una variant o una fusió de diferents noms. Podria ser una combinació del nom Daniel, que té origen hebreu i significa "Déu és el meu jutge", i Darius, que és d'origen persa i significa "mantenidor del bé".

Alguns també poden considerar Dariel com una forma moderna o una variació creativa de noms més tradicionals, donant-li un toc distintiu i contemporani. Com amb molts noms que no tenen un origen clar o tradicional, el significat de Dariel pot ser molt personal i pot variar segons les raons i sentiments dels pares al moment de triar-lo per al seu fill.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Dariel a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 5615 de 59.142 noms
  • Freqüència: 55 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 871 de 1.448 noms
  • Freqüència: 7 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,12 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Adriel (m)Ariel (m)Darel (m)Riel (m)Daniel (m)Gabriel (m)Dario / Darío (m)Uriel (m)Daniele (m)Darek (m)

Dariel apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb DNoms originals de nenNoms originalsNoms de nen